LIVING STONES on University Campuses “Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven” (Matthew 5:16)

בחירת מזכיר כללי חדש לארגון הסטודנטים המשיחיים בישראל

 

 


בחירת מזכיר כללי חדש לארגון הסטודנטים המשיחיים בישראל

ארגון הסטודנטים המשיחיים בישראל שמח להודיע שגברשא סאבא נבחרה לתפקיד המזכיר הכללי הבא של הארגון.


הארגון מודה מקרב לב למר זאהר חדאד, המזכיר הכללי היוצא, אשר ב– 16 השנים האחרונות בהן מילא את התפקיד, הוביל את הארגון בהצלחה מרובה בשירות, תמיכה, הכוונה וחיזוק דורות של סטודנטים מאמינים בארץ מכול המגזרים. זאהר מעורב בשירות הסטודנטים בארץ משנת 1991, כסטודנט, כחבר וועד, וכמזכיר כללי. בשנים אלה הארגון גדל והתפתח, מספרי הסטודנטים המשתתפים בפעילות הארגון עלו, והוקמו קבוצות סטודנטים חדשות בקמפוסים השונים בארץ. זאהר הוא דוגמה חיה למנהיג משרת, אוהב, נאמן והגון.

 

רשא סאבא נבחרה לתפקיד לאחר מכרז פתוח שפורסם בגוף המשיח בארץ, ומתוך המועמדים שניגשו לתפקיד. היא עובדת בארגון בחמש השנים האחרונות, בקרב הסטודנטים דוברי הערבית וכאחראית הכשרה בארגון. בשנים אלה היא הרשימה מאוד בעבודתה, בתפקיד בו היא הראשונה למלא. רשא היא דמות מוכרת ומכובדת בקרב הקהילות דוברות ערבית, ובקרב ארגון הסטודנטים העולמי IFES. רשא בחרה לעזוב קריירה מבטיחה בריפוי בעיסוק בכדי לעבוד בארגון הסטודנטים, מתוך קריאה אישית מהאדון לשירות זה. היא בעלת תואר שני בייעוץ והנחיית קבוצות, ועברה הכשרות רבות אשר רלבנטיות לתפקיד ויתרמו רבות לתפקודה המוצלח בו. אנו מודים לאל שזכינו לעובדת שכזו, ואנו סמוכים ובטוחים שתצעיד את הארגון קדימה בתפקידה החדש כמזכיר כללי, החל מה– 1 ביוני 2018.